Færder kommune har lagt innhold i honnørbegrepet «tidlig innsats». De har ansatt en fast spesialpedagog i hver enkelt barnehage.

Macaque in the trees

- Det fungerer svært godt, og helt etter intensjonene. Jeg skjønner ikke helt hva vi gjorde før dette, sier Marion Berg i Tirilitoppen barnehage på Nøtterøy.

Berg er daglig leder og eier av Tiriltoppen barnehage, men er også lokalpolitiker i nye Færder kommune. Hun var en av pådriverne da politikerne i tidligere Nøtterøy kommune i 2017 gjorde vedtak om at hver enkelt barnehage, private som kommunale, skulle få hver sin fast ansatte spesialpedagog. De største barnehagene, 4 avdelinger eller mer, fikk en full stilling, de mindre fikk en halv stilling.

- Alle er jo enige om at tidlig innsats er bra, men hva det skal bety helt konkret blir ofte vanskeligere å vise. Det vi har gjort i Færder handler om å ta tidlig innsats på alvor og gjøre noe konkret. Jeg er overbevist om at dette er en veldig bra løsning både for barna og barnehagene, sier Berg.

Forebyggende
Spesialpedagogene har flere oppgaver. For det første jobber de målrettet mot barn med enkeltvedtak og som tidligere fikk spesialpedagogisk hjelp gjennom såkalte t-timer. Men i tillegg driver de forebyggende arbeid gjennom alt fra samarbeid i ledergruppa, deltakelse og observasjon i barnegruppene, kontakt med foreldre, kompetanseheving og så videre.

­Spesialpedagogen er alltid lett å nå, uansett hvem som har et spørsmål eller noe de lurer på. Og ved å være tilgjengelig på huset nesten hele tiden, er de en kjemperessurs for hver enkelt barnehage. I stedet for å ringe til PPT hvis vi har en utfordring, og vente til de har tid til å hjelpe, så har vi denne ressursen på huset. Hver dag! Dessuten frigjør de tid for de pedagogiske lederne ved at de tar hånd om all oppfølging og dokumentasjon som gjelder barn med enkeltvedtak, sier Berg.

Flyttet midler
Ordningen koster naturligvis penger. I inneværende år handler det om 8-9 millioner kroner. Men dette har det vært tverrpolitisk enighet om å gjøre, til og med da midlene opprinnelig ble flyttet fra tiltak på ungdomstrinnet og til barnehage.

Effektene av dette er det vanskelig å måle etter så kort tid, men jeg er helt sikker på at vi kommer til å se mindre behov for hjelp for litt opp i barneskolen eller på ungdomsskolen når dette har fått virke en stund. Tidlig innsats virker, det vet vi, sier Berg.

Svært gode erfaringer
Så langt er erfaringene i Færder kommune svært gode. Å ha en spesialpedagog i hver barnehage er en kjemperessurs, mener Marion Berg.

- De bidrar til systematisk arbeid både med enkeltbarn og grupper, de er tett på, og det er effektivt. Ordningen er et godt eksempel på langsiktig arbeid som alle vil tjene på, sier Marion Berg.

 

I media